¡Bienvenidos!

En este blog de la parroquia de Sant Pancraç, de Barcelona, se recogen noticias, comunicaciones y eventos que han marcado la vida de la comunidad durante los años 2011-2013, siendo rector Mn. Joaquín Iglesias.

Estamos en la Calle Badajoz, 130, de Barcelona. Teléfono 93 300 59 57.

domingo, 5 de febrero de 2012

Jornada arxiprestal del Poblenou

Com cada any, les parròquies del nostre arxiprestat ens apleguem en una jornada, la "trobada llarga", de tot un matí per reflexionar, compartir i aprofundir en alguns temes. Aquesta vegada el fil conductor ha estat el nou pla pastoral de la diòcesi, que té tres eixos:

—l'anunci de Jesucrist als que no el coneixen
—la pastoral de la iniciació cristiana
—i la solidaritat com a expressió de la fe.

L'encontre es va iniciar amb uns càntics, pregàries i lectures adients amb el tema. A continuació, Josep M. Folguera ens va fer una xerrada sobre aquest nou pla pastoral amb un enfoc molt pedagògic i aclaridor.

Es va passar un video sobre els fruits del pla pastoral anterior, mostrant iniciatives de diferents parròquies i comunitats de la diòcesi. Recordem que els eixos del pla eren: la predicació de la paraula de Déu, la pastoral amb els immigrants i la resposta de l'Església davant la crisi.

Salvador Torres va impartir una xerrada excel·lent i molt motivadora sobre com anunciar a Jesús a partir de la vivència i la coherència de la nostra fe.

Després d'uns cants, es va fer un treball per grups, per tal de comentar i aprofundir en els continguts de la xerrada.

En els propers dies us enviarem les conclusions dels diferents grups de treball. La jornada es va celebrar en el Centre Moral del Poblenou i va comptar amb l'assistència de feligresos de les diferents parròquies, a més dels mossens.

Mensajes de Dios

Os invito a ver esta presentación, a sugerencia de un feligrés que me la ha enviado. Son mensajes brevísimos y muy hermosos y profundos que nos pueden inspirar en la oración.